30 septiembre 2011

L'arribada d'un nadó a casa / La llegada de un bebé a casa

L’arribada d’un nadó a casa

Un nadó és una font d’alegria per a la família però també pot ser una causa d’estrés per al teu gos.
Hi ha una sèrie de normes bàsiques molt útils perquè la teva mascota visqui la nova situació d’una manera més relaxada.
Els següents consells són adequats per a gossos que no presenten problemes de comportament, en cas contrari posa’t en contacte amb mí o demana consell al teu veterinari/a habitual.
  • Abans del naixement: comença a fer els canvis que puguis preveure, per exemple en els horaris de les sortides al carrer i quí les farà, limitacions en l’accés a llocs de la casa on no vulguis que el teu gos es posi quan arribi el nounat, portar a casa el cotxet del nadó, etc.
  • Quan neixi el nen: la persona encarregada de tenir cura del gos hauria de portar a casa roba amb la olor del nounat, deixar que el gos ensumi aquesta roba i donar-li  premis mentre ho fa.
  • Quan el nadó arriba a casa: la mare hauria de tenir les mans lliures per poder saludar el gos còmodament. Després, si el gos és tranquil pots deixar que s’apropi al nen per ensumar-lo. Si el gos és nervios pots posar-li una corretja per controlar-lo millor. Si el gos es mostra tranquil i curiós li pots donar premis mentre mira i ensuma el nounat.
  • Quan arriben visites: han de saludar el gos i fer-li cas mitjançant carícies o joc. Mentre estiguin a casa recorda que és important donar atenció al gos a fí que no se senti desplaçat.
_______________________________


A la vez que motivo de alegría, un bebé puede representar para tu perro una causa de estrés.
Hay una serie de normas básicas que resultan muy útiles para que tu mascota viva ésta situación de forma más relajada.
Los siguientes consejos son adecuados para perros que no presentan problemas de comportamiento, en caso contrario contacta conmigo o pide consejo a tu veterinario/a habitual.
  • Antes del nacimiento: empieza a hacer los cambios que puedas preveer, por ejemplo en los horarios de los paseos y quién los va a hacer, limitaciones en el acceso a lugares de la casa a los que no quieres que el perro acceda cuando llegue el bebé (una habitación, el sofá, etc), instalar el cochecito del niño en casa, etc.
  • Cuando nazca el bebé: la persona encargada de cuidar al perro debería llevar a casa ropa con olor al recién nacido y dejar que el perro la olisquee a la vez que le da premios.
  • Cuando el bebé llegue a casa: si la nueva mamá no lleva al niño en brazos podrá saludar al perro de forma más cómoda y despreocupada. Luego, si el perro es tranquilo puedes dejar que se acerque al recién nacido para olisquearlo. Si el perro es nervioso le puedes colocar una correa para controlarlo mejor. Si tu perro se muestra tranquilo y curioso le puedes dar premios mientras mira y huele al bebé.
  • Cuando lleguen visitas: deben saludar al perro y darle atención en forma de caricias o juego. Mientras estén en casa, recuerda que es importante prestar atención a tu perro para que éste no se sienta desplazado.